تیم ما

سمیرا رحمانی

مدیر دفتر تهران

رضا هوشفر

مدیر دفتر اسپانیا

شهرام هوشفر

مدیر اجرایی

کیانا اسلام دوست

کارشناس مهاجرت

سارا گورابی

کارشناس مهاجرت

کیانا محمدی پور

کارشناس B2B

احسان بیگی

سوشیال مدیا

خولیو کابالرو

توسعه دهنده کسب و کار
جناب آقای قاسمی

رضا قاسمی

مدیرعامل تیوان در اسپانیا